در باب ما « مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید »

مهد کودک و پیش دبستانی یک و دو، دو زبانه نمونه تهران در سه هزار متر فضای سبز، بیش از سی سال است که ارائه آخرین دستاوردهای علمی آموزش و پرورش را به بیش از ده هزار خانواده تقدیم داشته است. تجربه ای گرانسنگ، نشان دادهاست که بهترین تبلیغ، نه از کلام برآید و نه با خودستایی بر دل می نشیند. آنچه که مهم، گواه صداقت، وجدان کار، تسلط چشم گیر در هر حرفه و تخصصی است، درعمل هویدا می گردد. بیهوده نیست که گفته اند، به عمل کاربرآید، به سخندانی نیست.

باآمدن مهرماه که همزمان باجشن مهرگان است، سال تحصیلی تازه ای آغاز می گردد و به همراه آن بر عمر آدمی نیز افزوده می شود، افتخار نمونه تهران آن است که چه در سال تحصیلی گذشته و چه سال دیگری که از راه می رسد، به تعلیم و تربیت فرزندان عزیز اندیشیده و در عمل نیز تحقق آن کوشیده است و با تجربه ی علمی و عملی مساله بدین کار ادامه می دهد تا فرزندان عزیز بادانش ، تجربه آموزی و آگاهی دریابند.


درخت تو گر بار دانش بگیرد ، به زیر آوری چرخ نیلوفری را

در سال ۱۳۶۴، فرزانه ستوده، پس از دریافت درجه لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) و دریافت کارشناسی ارشد مدیریت نهادهای آموزشی از دانشگاه کانزاس آمریکا و آشنایی با نهادهای آموزشی مقاطع تحصیلی گوناگون، در سرزمین متفاوت ، درهای مهدکودک و پیش دبستانی نمونه تهران را بر روی فرزندان عزیز خویش، گشود. تا خانواده بزرگ و گرانقدر نمونه تهران شکل گیرد و هر سال گسترده تر شود چنین افتخاری آنهم برآمده ازاعتماد خانواده نمونه تهران، از همان روزهای نخست، مهد کودک و پیش دبستانی نمونه تهران را برآن داشت تا اهداف خویش را به گونه ای انتخاب کندکه نمونه تهران، نامی را که بر خود نهاده بود، به راستی برازنده و با معنا باشد.


مهد کودک نمونه تهران

مهد کودک و پیش دبستانی یک و دو، دو زبانه نمونه تهران در سه هزار متر فضای سبز، بیش از سی سال است که ارائه آخرین دستاوردهای علمی آموزش و پرورش را به بیش از ده هزار خانواده تقدیم داشته است.